Jahnu Barua (Born 1952)

 

 

Director
1.Aparoopa DVD  (1982)Times MusicRs.179Out of Stock
2.Aparoopa VCD  (1982)Times MusicRs.99Out of Stock
3.Baandhon (Waves Of Silence) VCD  (2012)Times MusicRs.99Add to Cart
4.Baandhon (Waves Of Silence) DVD  (2012)Times MusicRs.179Add to Cart
5.Firingoti (Spark) VCD  (1992)Times MusicRs.99Add to Cart
6.Firingoti (Spark) DVD  (1992)Times MusicRs.179Add to Cart
7.It's A Long Way To The Sea (Hkhagoroloi Bohu Door) DVD  (1995)Times MusicRs.179Out of Stock
8.Maine Gandhi Ko Nahin Mara DVD  (2005)Yash Raj FilmsRs.149Out of Stock
9.Maine Gandhi Ko Nahin Mara VCD  (2005)Yash Raj FilmsRs.69Out of Stock
10.Mumbai Cutting DVD NAComing Soon
11.Pokhi (And The River Flows) DVD  (2000)Times MusicRs.179Out of Stock
12.Ride On The Rainbow (Konikar Ramdhenu) DVD  (2003)Times MusicRs.179Out of Stock
13.The Catastrophe (Halodhia Choraye Baodhan Khai) DVD  (1987)Times MusicRs.179Out of Stock